Jeśli jesteś:

  • agencją reklamową

  • biuroserwisem

  • drukarnią

Chcesz poszerzyć swoją ofertę o druki samokopiujące, przygotuj:

  • KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  • NIP

  • Regon

Skontaktuj się nami:

  • druki90@druki90.pl

  • tel. +48 56 49 435 04

  • fax +48 56 49 435 05

I pytaj o rabaty!